Onze Historie

'Meer dan 116 jaar geschiedenis' 

IT'S IN OUR DNA
Olie is onze passie, het zit in ons DNA. Het is een zeer gespecialiseerd en technisch product dat veel zorg en aandacht vraagt.
Dezelfde zorg en aandacht die in elk Kroon-Oil smeermiddel gaat, gaat ook in de service en ondersteuning die we onze
klanten bieden. Ondernemen op de Kroon-Oil manier gaat niet alleen over olie, het gaat ook om persoonlijke relaties en ondersteuning op maat. 
Dat maakt Kroon-Oil, de keuze van de Expert. Generatie op generatie, elke keer weer! 

Duik de geschiedenis in, met onze tijdlijn hieronder!


 

2021

De groei van Kroon-Oil zet door. De haven naast ons hoofdkantoor is in 2021 volledig gedempt. Ruim 1850 vrachtwagens leverden 40.000 m3 zand om de haven te dempen. Hoe verder? De volgende stappen is het bouwen van een 2300 meter grote hal die ons meer ruimte zal geven voor de opslag en distributie van goederen.

Benieuwd hoe het dempen gegaan is? Bekijk de timelapse

2021

De oplevering van de ProShop. Sinds 2021 is de ProShop live. Het nieuwe online bestelplatform en de vervangen van KICK. Ten aanzien daarvan is het een flinke upgrade! Zo heeft de ProShop meerdere voordelen:

    ✓ Modern, intuïtief en snel
    ✓ Easy to use
    ✓ Integratie met de Kroon-Oil website. Met een ProShop account kunt u nu ook bestellen vanuit: 
             ・Product adviestool
             ・Catalogus
    ✓ Orders blijven in de winkelmand, zelfs bij het afsluiten van uw browser.
    ✓ Handige functionaliteiten worden blijvend bijgevoegd. 

2020

In 2020 hebben we het tweede deel van het WMS systeem Live gezet. Dit houdt in dat naast het digitaal ontvangen, registreren en verplaatsen van goederen in het magazijn (inkomend = INBOUND) ook het uitgaande proces actief in gebruik is genomen. Het uitgaande proces betreft het verzamelproces, waarbij niet meer met fysieke verzamellijsten wordt gewerkt, maar met digitale die op voice headsets en handscanners getoond worden. Naast het uitgaande proces, is ook de aansturing van interne verplaatsingen geactiveerd. Dit houdt in dat op het moment dat er een behoefte is op bijvoorbeeld een verzamellocatie, hiervan geautomatiseerd een verplaatsopdracht wordt gegenereerd, die op een scanner wordt aangeboden.

1982

SOCAZ HOLDING B.V.
In 1982 voerde de voormalige eigenaar, de heer W. van den Boom, onderhandelingen over de verkoop van de onderneming, hetgeen op 21-12-1982 een feit werd. Kroon-Oil werd vanaf die datum voortgezet onder de paraplu van SOCAZ HOLDING B.V.

1982

In 1982 kocht Pennzoil de Nederlandse onderneming Americol B.V., waardoor Kroon-Oil haar vertegenwoordiging voor dit merk verloor.

1981

Begin 1980 werden er niet minder dan 120 motorsporters in binnen- en buitenland gesponsord. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Kroon-Oil werd er een sponsordag op het terrein van Kroon-Oil georganiseerd.

Het 75-jarig jubileum werd op 12 sept. 1981 ook met het voltallige personeel en gepensioneerden gevierd.

1980

In 1980 werd het Cleansolconcept een “Bulk-smeerolieconcept voor de autogarages” geïntroduceerd.

The late 70's - The early 80's 

Om meer naamsbekendheid te krijgen werd eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 besloten iemand in de motorsport te gaan sponsoren. Kroon-Oil hoopte hiermee drie vliegen in een klap te slaan: het verkrijgen van meer naamsbekendheid; het bewijzen van de kwaliteit van het product in de praktijk; en het gebruiken van de opgedane ervaringen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De eerste motorrijder die gesponsord werd was Henk Vink, Europees sprintrecordhouder 1980. Het gevolg was dat binnen de kortste keren veel meer sprinters belangstelling kregen voor Kroon-Oil.

1978 

In 1978 trok Kroon-Oil over de grens. De goede contacten met een reeds bestaande exportklant resulteerden in de oprichting van Kroon-Oil Ges.m.b.H. De firma werd gevestigd in Weer, Oostenrijk, een plaatsje vlakbij Innsbruck. Als directeuren werden de heren W. Tschögele en G.C.M. Vieleers (de toenmalige marketing manager van Kroon-Oil) benoemd. 

Ook hebben we in 1978 een nieuwe productieactiviteit, te weten D.P.I. (Dutch Packing Industry B.V.) opgericht, hetgeen een voortzetting was van de aerosolproductie van NAC te Peize. D.P.I. hield zich voornamelijk bezig met het vullen van spuitbussen voor Kroon-Oil en derden. De activiteiten van D.P.I. zijn inmiddels beëindigd en grotendeels vervangen door het pompverstuiver-concept waarbij er in dezelfde verpakking 33% meer werkstof zit en geen drijfgas meer. 

1977

In 1977 staan we graag stil bij een citaat van een van Kroon-Oil's vertegenwoordiger: de heer Ham.

Destijds hadden we al vlijmscherpe medewerkers. De heer Ham had vandaag de dag nog prima z'n werk kunnen doen, denken wij 😄. 

1976

70-jarig bestaan
In 1976 vierde Kroon-Oil haar 70- jarig bestaan. Een jaar lang werden speciale cadeaupunten verstrekt bij aankoop van producten. Ook was Kroon-Oil prominent aanwezig op de Bedrijfsauto RAI met een computer op haar stand, waar iedereen een gratis smeerschema van z’n wagenpark kon maken.

De aandacht ging voornamelijk uit naar de productgroepen Pennzoil, Anderol, motoren tweewielerproducten en antivries van Union Carbide. Ook werd Copaslip in spuitbussen geïntroduceerd en werd de verkoop ondersteund met auto- en motorsportsponsoring.

1973 - 1975

Begin jaren ’70 stegen de prijzen van de Kroon-Oil producten regelmatig. Een absoluut hoogtepunt was tijdens de eerste “oliecrisis”, eind ’73 begin ’74. De benzine ging op de bon, er waren autoloze zondagen en de vertegenwoordigers moesten deels van het openbaar vervoer gebruik maken. Vanaf 1975 werden omvangrijke verkoopacties gehouden bij automaterialen dealers om de Kroon-Oil motoroliën te introduceren.

1973

Kroon-Oil ging zich ook concentreren op de motorfiets- en doehetzelf-markt via automaterialendealers die tot dat moment nauwelijks smeermiddelen verkochten. In 1973 werden speciale consument gerichte 1 en 5 liter kunststofverpakkingen geïntroduceerd. Bovendien werd er veel aandacht geschonken aan het tweewielerassortiment, Prestone-onderhoudsproducten en antivries van Union Carbide.

Kroon-Oil beschikte toen over 5166 relaties, waarvan 1368 in de landbouw. In dienst waren 15 vertegenwoordigers die door slechts 2 binnendienstmedewerkers werden ondersteund.

1970

1970 was van grote betekenis voor Kroon- Oil. In dat jaar kocht Kroon-Oil namelijk het bedrijf De Oliebron van SHV (Steenkolen-  Handelsvereeniging N.V.). De Oliebron is een productiebedrijf van smeermiddelen, die zowel nationaal als internationaal werden verkocht. Deze aankoop paste uitstekend in de strategie van Kroon-Oil, die reeds ten tijde van de nieuwbouw in Almelo het plan had ooit zelf de productie van smeermiddelen ter hand te nemen.

Na de overname werden de private label relaties afgestaan aan De Oliebron en concentreerde Kroon-Oil zich in het opzetten van een merkbeleid met hogere toegevoegde waarde.

Door onderhandeling kreeg Kroon-Oil de vertegenwoordiging van Pennzoil in handen.

The late 60's 

In de 60-er jaren was Kroon-Oil de eerste Nederlandse onderneming die de vetpatroon introduceerde. Behalve deze producten bleven ook de verf- en teerproducten, zeer gewild in de landbouw, van belang. Ook werden er speciale tractorkleuren en carbolineumsoorten gemaakt. Kroon-Oil groeide en zowel de buitendienst als de technische begeleiding werden sterk uitgebreid. Kroon-Oil heeft middels trainingen altijd veel aandacht gegeven aan de scholing van niet alleen haar vertegenwoordigers, maar van al haar werknemers.

In het pand te Almelo werd de eerste afvulmachine in gebruik genomen die 1 vulling per slag kon afvullen. De 1 liter-verpakkingen waren nog van blik en werden halfautomatisch gesloten met een felsdeksel. Het merendeel van de afvulwerkzaamheden gebeurde echter nog handmatig.

Kroon-Oil heeft in al die jaren altijd deelgenomen aan alle beurzen die er in de RAI te Amsterdam plaatsvonden en iets met de activiteiten van Kroon-Oil te maken hadden, zoals RAI Bedrijfsautobeurs, Tweewieler Caravan, Het Landbouwwerktuig en de Tweewieler-tentoonstelling.

 

 

1966

Het nieuwe pand aan de Dollegoorweg 15 werd betrokken tijdens het jubileum jaar (60-jarig bestaan). Vandaag de dag zit het bedrijf hier nog steeds (deels) gevestigd. Uiteraard heeft het bedrijf wel de nodige updates (zowel de binnen- als de buitenkant) gehad 😉  (scroll naar boven). 

1964 - 1966

De groei van de onderneming en de markt en omdat de gemeente Wierden geen industriegrond ter beschikking had, rechtvaardigde de nieuwbouw van het bedrijf in Almelo. In 1964 werd het huidige terrein aan de Dollegoorweg te Almelo aangekocht en de daarop volgende jaren werd de fabriek gebouwd. 

1953 - 1963

In de periode 1953-1963 zette de groei zich verder voort en werden woningen aangekocht of gehuurd. Uiteindelijk was de onderneming in 1963 in zes verschillende panden te Wierden gevestigd.

In 1955 werd door Kroon-Oil samen met constructiebedrijf Bereila te Bedum een meet- en mengsmeringsapparaat voor bromfietsen en scooters in de handel gebracht. De firma werd in 1960 omgezet in een “N.V.”, onder de naam “Olie- Vetfabriek en Verfindustrie “De Kroon” N.V.”

De Kroon ging op overnamepad en in 1962 werd Gerwen’s Oliehandel te Zandvoort en in 1963 de afd. smeeroliën en Vetten van R.S. Stokvis en Zn. te Rotterdam overgenomen. Deze laatste overname was een belangrijke omdat daardoor ook het exclusieve verkooprecht van “SOLEX” olie werd verkregen.

1948 

Het bedrijf maakte de jaren na de Tweede Wereldoorlog een flinke groei door. In 1948 werd er voor uitbreiding van activiteiten nog een pand aan de Kerkstraat te Wierden aangekocht. In deze jaren werd ook duidelijk dat men zich meer diende toe te leggen op de sector smeeroliën en minder op wagensmeer. Waar deze keuze toe geleid heeft, weten we inmiddels. 

1946 - 1947

De wederopbouw
Op 1 maart 1946 werd de firma gekocht door de heer W. van den Boom en voortgezet onder de naam” Olie- en Wagensmeerfabriek “De Kroon”, Fa. L. de Haas”. Een aantal jaren later werd deze naam omgezet in “Olie-, Vetfabriek en Verfindustrie “De Kroon”, Fa. L. de Haas”. In de loop van 1946 en 1947 werden de eerste vertegenwoordigers aangesteld, de kantoorbezetting uitgebreid en medewerkers voor de fabriek aangenomen. Als tweede firmant trad tijdelijk de broer van de heer W. van den Boom, de heer L.C. van den Boom toe.

1942 - 1946

"Fa. L. de Haas – Wierden” is tenminste de firmanaam die te lezen valt op een schrijven van de heer W. van den Boom (d.d. 5 maart 1946) op het briefpapier van fa. L. de Haas – Wierden en die op de oudste productverpakking voorkomt. De oudste productverpakking hebben we nog steeds  in ons bezit. Deze productverpakking is illustratief voor de latere naam van de onderneming, omdat het een 1kg bus betreft van het product. “wagensmeer”. Op deze verpakking stond al de tekst: "Fabrieksmerk DE KROON" (wettig gedeponeerd).

Ook is duidelijk dat de onderneming zich richtte op de landbouw, die de omgeving van Wierden kenmerkte. Dat blijkt ook uit een oud leveringsprogram, waarin sprake is naast smeeroliën en antivries van o.a. lederolie, ledersmeer, dekkledensmeer, veevoedertraan, hoefsmeer en isolatoren voor weide-afrastering. Later hebben we nog een productverpakking ontdekt van schoenpoets, onder het merk “CROWN”. Echter afkomstig van de Fa. J. de Haas uit Wierden.

Het verhaal gaat dat J. en L. de Haas broers waren, die op enig moment ruzie kregen en elk hun eigen firma hadden. Hun verkopers bezochten ook dezelfde klanten en boekten orders, die ze ’s avonds van elkaar stalen en naar hun “eigen” firma stuurden, voor uitlevering. De klant wist toch niet van welke firma De Haas hij z’n producten kreeg. De Tweede Wereldoorlog Tijdens de oorlog zijn L. de Haas en S.B. de Haas door de bezetter gedeporteerd. Na de deportatie werd de fabriek in beslag genomen en bleef tot febr. 1946 gesloten. In de jaren 1942 – 1946 werd het fabrieksgebouw achtereenvolgens gebruikt door enkele N.S.B.-beheerders; Duitsers, ondergrondse (Binnenlandse Strijdkrachten) en door Canadezen. Alle familieleden op Carla, een dochtertje van Simon de Haas, na zijn in de oorlog omgekomen. Carla de Haas is later geëmigreerd naar Israël.

Carla de Haas, de dochter van Simon B. de Haas, was tijdens het laatste deel van de oorlog ondergedoken in Bergen op Zoom,  bij de familie Van den Boom. Toen de oorlog voorbij was, was de heer W. van den Boom in de gelegenheid het land door te reizen en ging hij voor Carla ook eens in Wierden kijken om te zien wat er van het bedrijfje van haar vader was overgebleven. Hij stelde vast dat er eigenlijk niets meer was. De voorraden en de administratie waren weg en het gebouw was leeg.

1937

In 1937 werd L. de Haas opgevolgd door zijn zoon: Simon B. de Haas.

1906

De periode Wierden
Informatie over de periode van 1906 tot 1945 is moeilijk te verkrijgen; tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn namelijk alle archieven van de onderneming zoekgeraakt. 

We weten dat de onderneming in 1906 werd opgericht door Lion de Haas, onder de naam “Fa. L. de Haas” te Wierden (bij Almelo) en gevestigd was aan de Kerkstraat 32 te Wierden.

Vragen?

Wij helpen je graag. Stuur een mail naar info@kroon-oil.nl, contact ons op onze socialmediakanalen of bel +31 (0)546-818165.